Lundkulla Produktion

Startsida | Om Företaget | Produktdata | Utbildning & Föredrag | VVS | Potatis | Väg & Trädgård | Frilans | Webb | Kontakt

Välkommen till Lundkulla Produktion AB

Lundkulla Produktion är ett företag med många verksamhetsområden.

Företaget arbetar bland annat inom:

  • Konsulttjänster inom produkt- och logistikdata samt Branschregler Säker Vatteninstallation.
  • Utbildning inom Branschregler Säker Vatteninstallation.
  • Föredragshållning inom VVS-teknik samt VVS-teknisk byggnadsvård och historia.
  • Föredragshållning inom biomedicin gällande urinsediment och spinaldiagnostik.
  • Konsultation inom VVS-teknisk byggnadsvård och mindre servicearbeten.
  • Miljöanpassad potatisodling.
  • Vägunderhåll med snöplogning, vintersandning, vägsladdning samt dikes- och släntklippning.
  • Trådgårdsunderhåll och mindre röjningar, montering av elstängsel m.m.
  • Frilansjournalistik inom VVS-teknik, byggnadsvård och allmänjournalistik.
  • Produktion av hemsidor.

Vill du veta mer om respektive verksamhetsområde så klicka på länkarna i menyn.